Toplumun Temeli: Güçlü Aileler

Aile İçin Sağlıklı Bir Gelecek İnşa Ediyoruz

Türkiye Söz Konusu Aile Birliği 2018 yılında faaliyetlerine Dernek Başkanı Serkan GÜRSOY öncülüğünde başlayarak,
Devlet kurumları ile resmi olarak çalışmalar yapmak,
Siyasi Partilerle çalışmalar Yapmak,
Toplumsal Farkındalık için Sosyal medya calısmaları (Haftalık Twetter sohbet odası, Tüm sosyal medya Facebook, tweetter, Instagram, YouTube, Tiktok, hesaplarından yazılı, görsel ve video yayınları yaptık.
Basın açıklamaları organizasyonları yaptık.
İmza Kampanyaları düzenledik. Cimer çalışmaları yaptık. Mağdurlara hukuki ve psikolojik destekler verdik. Miting yürüyüş ve Gösterilerde bulunduk.

Aileme Dokunma

6284 İFTİRA ve GAYRİ AHLAKİ UYGULAMA KANUNU

Serkan GÜRSOY

8/27/20236 min oku

Aile Vatan ve namus düşmanı İstanbul Sözleşmesinin getirilip uygulandığı

2011-2021 arası 10 yılda milyonlarca aile yuvası yıkılmış, kadın erkek çatışması artmış

masum çocuklarımız aile değerlerinden Baba ve Anne bütünlüğünden ayrı sevgisiz

babalarından yoksun kalmışlardır. Elhamdülillah İstanbul Sözleşmesi tarihin

çöplüğündeki yerini almış ancak bu sözleşmeye bağlı olarak çıkarılan 6284 sayılı iftira

ve gayri ahlaki uygulama kanunu,

6284 SAYILI KANUN MADDE 1/2-A

Türkiye Cumhuriyeti anayasası ile Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ve

Avrupa Konseyi sözleşmelerini esas alır. İstanbul Sözleşmesi iptal edildiğine göre

6284 kadük kalmıştır ve derhal iptal edilmelidir.

6284 Sayılı Aileyi Koruma ve Kadına Karşı Şiddeti Önleme Yasası

6284 SAYILI KANUN MADDE 2/B-D

Maddelerindeki fiziksel, cinsel psikolojik ve ekonomik şiddet tanımı ile, T.C.K 'da ki 102

ve 103 maddede erkekler için koca tecavüzü ufak bir tartışmada sesin yükselmesi bile

psikolojik şiddet tanımı ve istediği alınmayan bayanların ekonomik şiddet tanımı ile

erkekler iftiraya maruz kalıp suçsuzluk karinesi çiğnenmekte kadınların iddiasını ispat

mükellefiyeti (6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Usul Kanunu md.398 / TMK madde

6)Müddei iddiasını ispatla mükelleftir. aranmamaktadır. Bu da kanuna aykırılık teşkil

etmektedir.

6284 SAYILI KANUN MADDE 2/B

Aile içi şiddet tanımı yapılarak Müslüman Türk ailesinde şiddete dair genel bir kanı

oluşturulmaktadır.

6284 SAYILI KANUN MADDE 2/Ç

Kadınlara yalnız kadın oldukları için şiddet ibaresi ile Müslüman Türk erkeklerinin kadın

düşmanı ve kadın soykırımcısı gösterilmesi ve algısı yapılmaktadır. Vatanı milleti için

canını veren Müslüman Türk erkekleri kadın soykırımcısı mıdır?

6284 SAYILI KANUN MADDE 5/1-B

Erkeğin kendi konutundan uzaklaştırılarak ortak konutun kadına tahsis edilmesi

erkeğin sokağa atılması ve erkek sığınma evlerinin olmaması ve babaların evlatlarını

dahi görememesine sebep olmakta ve çok abes bir uygulama ile kadın sığınma

evlerinin olması

6284 SAYILI KANUN MADDE 5/Ç-D

Aile mahkemesinde baba çocuk ilişki kararı verilmiş olsa dahi hüküm hiçe sayılarak

baba çocuk kişisel ilişkisinin sınırlandırılarak adil yargılama ve dahi hiç yargılama

yapılmadan en temel ulusal anayasal ve hukuk ilkeleri çiğnenmekte baba çocuk ilişki

bağı kopartılmak istenmekte, çocukların üstün yararı ilkesi hiçe sayılmaktadır.

6284 SAYILI KANUN MADDE 5/G-Ğ

Kadın beyanı ile bir kamu görevlisi polis asker ve devlet memurları Hakim kararı ile

devletin tahsis ettiği lojmandan uzaklaştırılıp silahına el koydurabilir. Bu bir milli

güvenlik sorunu değil midir?

6284 SAYILI KANUN MADDE 5/4

Şiddet uygulayan evin geçimini sağlayan,4721 TMK'ya göre nafaka kararı verilmese

dahi yargılama yapılmadan dolayısıyla kusurlu kusursuz ortaya çıkmadan erkek

yukarıda şiddetçi tanımlaması ile kadın talep etmese dahi hakim tedbir nafakası kararı

vererek erkekler nafakaya mahkum edilmektedir.

6284 SAYILI KANUN MADDE 8/3

Beyan esastır delil belge aranmaz. Kadın beyanı esasına yalan ve iftiraya

dönüştürülmüş son 10 yılda 5 milyon civarı uzaklaştırma ile milyonlarca erkek evinden

atılmış aile yuvaları dağıtılmış çocuklar babalarından koparılmıştır.

6284 SAYILI KANUN MADDE 16/3

RTÜK tarafından denetlenmek üzere bakanlık tarafından hazırlanmak ve

hazırlattırılmak üzere izlenme oranlarının en fazla olduğu 17:00-22:00 saatleri

arasında kadına şiddet konusu işlenecek ve toplum kadınlara şiddet uygulandığı

hususunda algı ve manipülasyonlarla erkekleri şiddetçi ve soykırımcı olarak

tanımlamaktadır. Bu medya algısı ile yeni yetişen kız çocukları ve genç kızlarımız dahi

erkeklere düşman yetişmektedir Nesillerin ve cinsiyetlerin birbiri ile çatışması ve evlilik

kurumunun çökmesi ve yetişen nesillerin gayri meşru ilişkilere yönelmesi ve dahi erkek

erkeğe kadın kadına eşcinsel ilişkilerin önünü açmaktadır.

6284 SAYILI KANUN MADDE 18/1-2

Nafaka kararı verilmesi halinde direkt icra müdürlüğüne kararın gönderilmesi korunan

kişinin dahi başvurusu aranmaksızın erkeğe tebligat dahi yapılmadan maaşından tahsil

edilir emri ile erkekler icra ve avukatlık masrafları da yüklenerek daha da ağır

mağduriyetlerle karşı karşıya bırakılmaktadır.

ANAYASA’NIN 9. MADDESİ Mahkemelerin ve hakimlerin bağımsız ve tarafsızlık

ilkesine

ANAYASA’NIN 10. MADDESİ Devlet bireyleri arasında cinsiyet ayrımı yapmaz.2004

yılında konulan ek fıkra ile kadın ve erkekler kanunlar önünde eşittir ilkesine

ANAYASA’NIN 11. MADDESİ Kanunlar anayasaya aykırı olamaz ilkesine

ANAYASA’NIN 36. MADDESİ Davacı ve davalı olarak herkes adil yargılanma hakkına

sahiptir, Adil Yargılanma ve Yargılama ilkesine

ANAYASA’NIN 38. MADDESİ Bir kimsenin suçluluğu ispatlanana kadar, masumiyet

karinesi sınırlandırılamaz. Suçsuzluk karinesi ilkesine

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Usul Kanunu Madde 190 ve 4721 Sayılı Türk

Medeni Kanunun 6. Maddesi Müddei iddiasını ispatla mükelleftir ilkesine

5237 SAYILI T.C.K' nun 2. MADDESİNDE;

1- Kanunun açıkça suç saymadığı bir fiil için kimseye ceza verilemez ve güvenlik tedbiri

uygulanamaz. Kanunda yazılı cezalardan ve güvenlik tedbirlerinden başka bir ceza ve

güvenlik tedbirine hükmolunamaz.

2- İdarenin düzenleyici işlemleriyle suç ve ceza konulamaz.

3- Kanunların suç ve ceza içeren hükümlerinin uygulanmasında kıyas yapılamaz. Suç

ve ceza içeren hükümler, kıyasa yol açacak biçimde geniş yorumlanamaz." hükmü ile

belirtilen ilkeye yer verilmiştir.

Tüm bu Uluslararası Anayasal Yasal ve Hukuk İlkelerine,

İnanç tarihi ve aile değerlerimize aykırı şekilde kadınlarımızı erkeklere

düşmanlaştıran erkeklerimizin adalete olan güven duygusunu sarsan uygulandığı 10

yıla yakın süreçte şiddeti cinayetleri daha da arttırdığı istatistiklerle ortada iken

öldürülen ve şiddete uğrayan cinsel saldırı suçlarında en düşük dünya ortalamasının

yarısından daha düşük oranlara sahip ülkelerinden biri olmamıza rağmen bunu

Yargıtay başkanı dahi dile getirmişken

2021 Adli Sicil İstatistik Veri Kurumuna göre öldürülen kadın 307

öldürülen erkek 24.590 ile kadınların 80 kat fazlası olmasına rağmen

bebek ve çocuk katillerinin failleri %86 oranında anne ve kadınlar

iken kadınların öldürdüğü ve öldürttüğü erkek oranı hiç de

azımsanmayacak sayıda olmasına rağmen Aile bakanlığı Anayasayı da ihlal

ederek öldürülen kadınlarda yargının Anayasa 9. Maddesi Tarafsızlık ve bağımsızlık

ilkesini Anayasa 10. Maddesi Devlet bireyleri arasında cinsiyet ayrımı yapmaz.

Kanunlar önünde kadın-erkek eşittir ilkesini ihlal etmektedir. Ayrıca İçişleri

bakanlığımızda ŞÖNİM KADES ve Elektronik Kelepçe uygulaması ile Devlet kurumları

ve adalete erişimi ve adil yargılanma hakkı ellerinden alınmış hukuksuz uygulamalara

maruz bırakılmakta devletine ve adalete olan güven duygusu sarsılmaktadır. Diyanet

İşleri Başkanlığında bile kadınlara ayrımcılık Cuma Hutbelerinde şiddet yaygarası

yapılmakta şiddetin her türlüsüne karşı çıkmak gerekirken birçok ulusal anayasal ve

hukuk ilkesine de aykırı cinsel bölücülük yaparak kadın erkek diye toplumu ayrıştıran

6284 sayılı kanun derhal iptal edilmeli, siyaseti toplumu algı ve manipülasyonlarla

tahakküm altına alan feminist zihniyet derhal son bulmalıdır.

Bizler inanç, tarihi kültürel ve aile değerlerimize bağlı kalmak ve aile ocaklarımızı

tüttürmek istiyoruz. Bizler yerli ve milli kalmak istiyor kararlılıkla bu saldırılara karşı

duracağımızı beyan etmek istiyoruz

SÖZ KONUSU AİLE DERNEĞİ