Toplumun Temeli: Güçlü Aileler

Aile İçin Sağlıklı Bir Gelecek İnşa Ediyoruz

Türkiye Söz Konusu Aile Birliği 2018 yılında faaliyetlerine Dernek Başkanı Serkan GÜRSOY öncülüğünde başlayarak,
Devlet kurumları ile resmi olarak çalışmalar yapmak,
Siyasi Partilerle çalışmalar Yapmak,
Toplumsal Farkındalık için Sosyal medya calısmaları (Haftalık Twetter sohbet odası, Tüm sosyal medya Facebook, tweetter, Instagram, YouTube, Tiktok, hesaplarından yazılı, görsel ve video yayınları yaptık.
Basın açıklamaları organizasyonları yaptık.
İmza Kampanyaları düzenledik. Cimer çalışmaları yaptık. Mağdurlara hukuki ve psikolojik destekler verdik. Miting yürüyüş ve Gösterilerde bulunduk.

Aileme Dokunma

ÇOCUKLARIMIZ;

Serkan GÜRSOY

8/27/20234 min oku

ÇOCUKLARIMIZ;

Aile mahkemelerinin temel ilkesi çocukların üstün yararıdır. Kadınlara ayrımcılık ve ayrıcalıkla

çocuklarımız babalarından koparılarak velayetler %76.4 oranında annelere verilmektedir.

Aile Mahkemeleri Pedagog Psikolog Sosyal uzmanlar tarafından verilen S.İ.R Raporlarında taraflı

cinsiyetçi bir bakış açısıyla 15 günde bir baba çocuk ilişkisi kurulmaktadır. Bu da çocukların

babalarından soğumasına EYS (Ebeveyne Yabancılaştırma Sendromu)' na tabi tutulmaktadır.

Ayrıca İnanç ve Tarihi değerlerimize göre ;

Talak Suresi 5-6 Ayet O kadınları durumunuza uygun olarak kendi oturduğunuz yerde oturtun ve

onların imkânlarını daraltmak yoluyla kendilerine zarar vermeye kalkışmayın. Eğer gebe iseler

doğum yapıncaya kadar nafakalarını karşılayın. Sizin hesabınıza (çocuğunuzu) emzirirlerse onlara

karşılığını ödeyin ve aranızda güzelce konuşup anlaşın. Anlaşmakta zorlanırsanız bu durumda o

erkeğin hesabına başka bir kadın emzirecektir.

Peygamberimiz(S.A.V) Veda Hutbesinde "Çocuk kimin döşeğinde doğarsa ona aittir.

"buyurmuştur.

Hz. Peygamber S.A.V şöyle buyurmuştur: "Çocuk yatak sahibi olan nikâhlı erkeğe aittir Zina

eden için ise mahrumiyet vardır" (Buhârî, Büyû ; 3,100, Husûmât 6, Vesâyâ, 4, Meğâzî, 53,

Ferâiz,18, 28, Hudûd, 23, Ahkâm, 29; Müslim, Rada ; 36, 38; Ebû Dâvud Talâk, 34).

Tüm bu ayet ve hadisler ışığında "Velayet (Çocuk) babanındır. Ancak günümüzde yüksek oranda

çocuklarımızın velayetleri annelere verilmekte baba ile aradaki fiziksel ve manevi soy bağı

koparılmak istenmektedir. Bu da çocuklarımızın üstün yararı değil üstün zararına dönüşmektedir.

Değişik İnsan Hakları ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair Sözleşmeye Ek 7 No’lu Protokolün

6684 Sayılı Kanun 5.Madde ;Eşler evlilik süresince ve evliliğin bitmesi halinde kendi aralarındaki

ve çocuklarıyla olan ilişkilerinde özel hukuk niteliği taşıyan hak ve sorumluluklar açısından eşittir. Bu

madde, devletlerin çocuklar yararına gereken tedbirleri almalarına engel değildir.

Burada iç hukukumuza uyarlanan 6684 sayılı kanun eşitlik ilkesi gereği ortak velayet uygulaması

Aile Mahkemelerinde hiç dikkate alınmamakta ve uygulanmamaktadır.

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi

MADDE 3/1 : Tüm Kamu ve Özel Kurumlarda ÇOCUKLARIN ÜSTÜN YARARI

MADDE 3/2 : Baba anne ve vasilerinin hukuken sorumlu kişilerin çocuklar için gerekli bakım ve

korumayı yasal ve idari önlemleri alır.

MADDE 5 :Baba anne ve aile üyelerinin, vasilerin çocuğa yol gösterme ve yönlendirme için

sorumluluklarına hak ve ödevlerine saygı gösterirler.

MADDE 7 :Çocuğun Baba-annesini bilme ve bakılma hakkına sahiptir. Devlet bu haklara işlerlik

kazandırıp temin eder.

MADDE 8 : Çocukların Aile Bağlarını Koruma Hakkına Saygı göstermeyi ve yasadışı müdahalelerde

bulunmamayı taahhüt eder.

MADDE 9/2 : Ayrılığın ÇOCUĞUN ÜSTÜN YARARI kararı verilmedikçe Baba Annesinden rızaları

dışında ayrılmamasını güvence altına alır.

MADDE 9/3 : ÇOCUĞUN ÜSTÜN YARARI na aykırı olmadıkça Baba Annesi ile düzenli biçimde

ilişki kurma doğrudan görüşme hakkına saygı gösterir.

MADDE 14 : Çocuğun Baba Anne ve vasilerinin yeteneklerinin gelişimi yol gösterme haklarına saygı

gösterir.

MADDE 18/1 : Çocuğun yetiştirilmesi geliştirilmesi ilk önce Baba Anne ye ve vasilerine düşer.

MADDE 18/2 : Bu sözleşmede belirtilen hakların teminat altına alınması için Baba-anne ve

vasilerinin sorumlulukları için yardım eder ve gelişmesini sağlar

MADDE 19/2 : Bu tür koruyucu önlemler çocuklara kötü muamele olayların önlenmesi belirlenmesi

yetkili makama ve tedavisi Adliyenin işe el koyması bakımını üstlenen kişilere gereken desteği

sağlar ve etkin usuller izler.

ANAYASA MADDE.41/EK FIKRA 7/5/2010-5982-4) Her çocuk korunma bakımdan yararlanma

ÇOCUĞUN ÜSTÜN YARARI na açıkça aykırı olmadıkça Baba Annesi ile kişisel ve doğrudan ilişki

kurma ve sürdürme hakkına sahiptir. Devlet her türlü istismara ve şiddete karşı çocukları koruyucu

tedbirleri alır.

ÇOCUĞUN ÜSTÜN YARARI Çocuk teslimine dair ilam ve tedbir kararlarının yerine getirilmesi

teslim emrine aykırı hareket eden ve engelleyenler 1 ay içinde yapılacak şikayet ile 3 ay disiplin

hapsi verilir.

5395 Sayılı Kanun 41/F : Çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair ilam veya tedbir kararlarının yerine

getirilmesine ilişkin teslim emrine aykırı hareket yerine getirilmesini engelleyenler 1 ay içinde

yapılacak şikayet üzerine 3-10 güne kadar disiplin hapsi verilir.

7343 S.K Md.37 ile 4721 S.Tmk.Md.182 F-2: Mahkeme kararında kişisel ilişki kararının yerine

getirilmemesi çocuğun menfaatine aykırı olmamak kaydıyla velayetin değiştirileceği ihtar edilir.

HMK MADDE 398 : İhtiyati tedbir kararının uygulanmasına ilişkin emre uymayan tedbir kararına

aykırı davranan 6 ay içinde şikayet edilmek üzere,6 aya kadar disiplin hapsi verilir.

Ulusal Anayasal Yasal ilkelere uyulmamakta ve uygulanmamaktadır. İnanç ve tarihi kültürel

değerlerimizde velayet babanın olmasına rağmen velayetler babalara verilmemektedir Çocuk ve

babaların hakları da gözetilmelidir.

Söz Konusu Geleceğimiz Nesillerimiz Çocuklarımızdır.

Söz Konusu Aile Söz Konusu Vatandır.

TÜRKİYE SÖZ KONUSU AİLE DERNEĞİ